inkom
vertikaal licht
badkamer
muurbekleding natuursteen
trapelement
vertikale ruimtelijkheid
trap en lichtheid
inkom met vertikale doorkijk
vertikaal licht
ingeklemde trap
halftransparante glazen wand
circulatieknooppunt

Diverse detail elementen die het karakter en inwendige beleving van het gebouw helpen bepalen