VOORONTWERP

Verzamelen van gegevens en studie van de behoeften van de opdrachtgever. Uitgebreide gesprekken over het programma en het budget. Evolutie van ontwerpstudies tot definitief voorontwerp, dat in detail wordt besproken en getoetst aan het budget.

VO vis
VO plan
VO raming
VO 3d

AANVRAAGDOSSIER VERGUNNING


Alle plannen en administratieve documenten nodig voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Overzicht van de wettelijke verplichtingen i.v.m. energie en ventilatie, veiligheid, gespecialiseerde studies, archeologie, keuringen, ...

BA 1

UITVOERINGSDOSSIER


De plannen van de omgevingsvergunning worden in detail en technisch uitgewerkt tot uitvoeringstekeningen. Er worden meetstaten (calculatie) en bestekken (beschrijving) opgemaakt, die resulteren in een offertedossier. Prijsvergelijkingen en assistentie bij het sluiten van een overeenkomst met een uitvoerder.

UD 1
UD 3
UD 4
UD 2

WERF EN OPLEVERING


Start- en einddatum worden vastgelegd. Tijdens de werken wordt uitgebreid overlegd met de uitvoerder over uitvoeringsdetails, zowel bouwkundige details als technieken.

Assistentie bij het aanvaarden van de werken (oplevering) en nazicht van rekeningen en facturen.

WP_20160609_10_51_57_Pro
TimePhoto_20180216_103016
WP_20150903_16_40_04_Pro